SUTOMORSKE NOVINE / PORTAL
nova marina sutomore turizam

Obećanje koje je dao u itvervjuu za prvi broj štampanog izdanja “Sutomorskih novina” - da će Sutomore dobiti pristanište za manja plovila, barski gradonačelnik Zoran Srzentić je na dobrom putu i da održi.

Naime, JP “Morsko dobro” objavilo je javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup morskog dobra u cilju izgradnje pristaništa u Sutomoru.

Kako je navedeno, predmet javnog poziva je zakup tj korišćenje morskog dobra u cilju realizacije projekta izgradnje pristaništa u skladu sa planskom dokumentacijom za lokaciju u Sutomoru, pojas neuređene obale uz zapadni kraj Sutomorske plaže, od ušća potoka Đurići (“Botun”), zapadno duž stjenovite obale Golog brda u dužini cca 70m, zahvatajući na kopnu djelove kat.parcela 1956, 1962 i 1957 KO Sutomore, sve upisane u LN 1318 KO Sutomore, ukupne površine kopna 293 m2 i pripadajući akva prostor ukupne površine 3.925 m2.

Prostornim planom područja posebne namjene za morsko dobro i Državnom studijom lokacije “Sutomore” – “Sektor 53” u tom dijelu akvatorija predviđeno je pristanište kapaciteta 58 plovila.


OSTAVITE VAŠ KOMENTAR