SUTOMORSKE NOVINE / PORTAL
studenti nece u nato i eu

Istraživanje pod nazivom ,,Stavovi studenata Univerziteta u Beogradu o spoljnoj politici Srbije“, koje je obuhvatalo 38 fakulteta Univerziteta u Beogradu došlo je do rezultata da 39,7% studenata nije za ulazak Srbije u EU, dok je za ulazak glasalo 28,9% ispitanika.

Na pitanje ,,Ukoliko biste danas glasali o članstvu Srbije u EU Vaš odgovor bi bio?“ najveći broj studenata je dao negativan odgovor, čak 39,7% ispitanika. Za ulazak bi glasalo 28,9%, dok nešto više od 8% ne bi izašlo na glasanje. Nikakav stav o ovom pitanju nema 22,4% ispitanih studenata. Rezultati ovog pitanja samo potvrđuju stav polovine ispitanika da Srbija neće postati član Evropske unije, dok 24 odsto smatra da će Srbija ući u EU a formiran stav o ovom pitanju nema 26% studenata. Nešto manje od 50% ispitanika smatra da je glavna prepreka ulaska Srbije u EU pitanje statusa Kosova i Metohije. Istraživanje je obuhvatilo i ispitavanje stavova studenata o odnosu Srbije i međunarodnih organizacija. Kada je reč o učlanjenju Srbije u NATO, 88 odsto ispitanika smatra da naša zemlja ne bi trebalo da postane član ove organizacije, 10% je za pristupanje, dok samo 2% o ovome nema stav.

Nešto više od 60% studenata nije upoznato sa aktivnostima naše zemlje u UN. Većina ispitanih smatra da Srbija treba da postane član Svetske trgovinske organizacije - STO (48%), stav o ovome nema 37%, dok je 14,1% anketiranih studenata protiv pridruživanja ovoj globalnoj organizaciji. Najveću, natpolovičnu, podršku pristupanja Srbije STO iskazuju studenti društveno – humanističkih nauka. Zanimljivo je da 9 od 10 studenata nije upoznato sa radom srpskog Kokusa u Kongresu SAD-a.
NIKAD U NATO STUDENTI EU
Što se tiče stavova o bilateralnim odnosima Srbije sa zemljama u okruženju, studenti smatraju da najgore odnose imamo sa Albanijom, Hrvatskom i Crnom Gorom. Skoro 80% njih smatra da su odnosi sa Albanijom loši, a isto tako je odnose sa Hrvatskom ocenilo dve trećine ispitanika. Kada je reč o odnosima sa Crnom Gorom četvrtina ispitanika loše ocenjuje odnose sa ovom zemljom. Sa druge strane, studenti smatraju da najbolje odnose imamo sa Rumunijom, Mađarskom i Bugarskom. Većina ispitanika (47%) nije zadovoljna odnosima koje naša zemlja ima prema dijaspori, 38% nema stav, a samo 15% je zadovoljno ovim odnosima. Kada je reč o celokupnom utisku ispitanika o spoljnoj politici Srbije, njih 50,8% ocenilo je spoljnu politiku naše zemlje kao lošu a samo oko 29% smatra da je ona dobra.


OSTAVITE VAŠ KOMENTAR