IVENSA VESTI / ONLINE NOVINE
IZ FOTELJE, UZ PAR KLIKA, BESPLATNO MOŽETE DA VODITE SUDSKI SPOR !

Uvedena i dostupna je aplikacija E-SUD, za Upravni sud na web adresi https://esud.sud.rs.

Još u avgustu prošle godine na sajtu Vlade Republike Srbije objavljena je izjava Ministarke pravde – NELE KUBUROVIĆ, koja je istakla da građani i advokati više ne moraju da dolaze u Upravni sud ili da poštom šalju tužbu kako bi pokrenuli upravni spor, jer je to od tog dana moguće uraditi putem aplikacije “eSud”, koja omogućava besplatno elektronsko pokretanje i vođenje upravnog spora, uz par klika.

Kako se navodi u saopštenju ministarstva pravde, ministarka je dodala da korišćenje aplikacije nije obavezno, već da predstavlja pilot projekat koji je počeo od Upravnog suda.

"Od januara će se aplikacija proširiti na privredne sudove, jer upravo su privredni subjekti ti koji danas najčešće koriste sertifikovane elektronske potpise, koji su preduslov da bi se ova aplikacija mogla koristiti", dodala je Kuburović.

“Aplikacija je počela sa radom u Upravnom sudu, koji je izuzetno opterećen sud, u kome na godišnjem nivou ima na desetine hiljada predmeta u radu i gde je uspostavljanje suđenja u razumnom roku od izuzetnog značaja. Aplikacija omogućava da stranke u postupku, ukoliko nisu na adresi prebivališta ili se nalaze u inostranstvu, uz pomoć E- SUD aplikacije mogu blagovremeno da dostave odgovarajuće podneske sudu” konstatovala je N. Kuburović

Primenom aplikacije "eSUD", stranke su obavezi da odlaze u sud samo u slučaju održavanja ročišta, a brojne su prednosti uvođenja pomenute aplikacije.

Prva prednost je mogućnost korišćenja “eSud” aplikacije koju imaju kako građani i advokati, tako i sud, što znači da će se svaki podnesak u toku sudskog postupka razmenjivati elektronskim putem.

U eSud aplikaciji postoji opcija koja korisniku omogućava uvid u do tada podnete podneske (predmete). U zavisnosti od toga da li je stranka podnela podnesak lično, ili preko punomoćnika, u listi podnesaka će se naći svi podnesci koje je stranka kao korisnik podnela lično, ali i oni koje je punomoćnik podneo u njeno ime.

Sve skupa osigurava i predstavlja VELIKU UŠTEDU VREMENA, ali i niže troškove postupka, jer više neće biti štampanja velikog broja papira, imajući u vidu da su upravni sporovi opterećeni papirologijom.

Aplikacija “eSud” poseduje i kalendar i podsetnik o važnim dogadajima u predmetu građana, kao što je ročište, datum donošenja presude, datum pravnosnažnosti, kao i najbitnije rokove.

Takođe, ona pruža građanima i servis obaveštavanja o novim podnescima u predmetu ili sudskoj odluci putem SMS poruka, elektronske pošte ili notifikacija na samoj aplikaciji. Kada su u pitanju sudske takse, one će moći da se u skeniranom formatu dostavljaju sudu, a u planu je uvođenje mogućnosti elektronskog plaćanja.

Od strane advokata do sada pristigle su samo najpozitivnije ocene za E-SUD APLIKACIJU.

Ono što je bitno istaći, imajući u vidu da je Upravni sud osnovan kao sud posebne nadležnosti, sa sedištem u Beogradu i sa tri odeljenja: u Kragujevcu, Nišu i Novom Sadu kao i da se administrativni i tehnički poslovi Upravnog suda obavljaju isključivo u Sedištu suda u Beogradu, ovaj projekat je za stranke u upravnom sporu vrlo koristan, a posebno za stranke iz najudaljenijih delova Republike Srbije, jer im pruža mogućnost da jednim klikom pokrenu i učestvuju u upravnom sporu, uz veliku uštedu vremena i sredstava za dolazak u sud i čekanje ispred šaltera.

Pokretanjem aplikacije korisnik može uz pomoć Uputstva za upotrebu eSud aplikacije da se bliže upozna sa načinom registracije i prijave, kreiranja novog predmeta i informiše o preduzimanju drugih koraka, koji su neophodni da bi se uspešno okončao postupak podnošenja tužbe u upravnom sporu. Pored uputstva Ministarstvo pravde je omogućilo i tehničku podršku korisnicima putem telefona.

Potvrdu za projekat eSud tačnije aplikaciju „eSud“, koja se nalazi na web prezentacijama Upravnog suda i Ministarstva pravde, stižu i iz pomenutog suda.

Za naš portal govori portparol Upravnog suda - Milka Babić a na postavljeno pitanje o aplikaciji E-SUD i da li je zaživela ista u Srbiji, sagovornica odgovara:

“Prvi upravni sporovi preko aplikacije eSud su uspešno pokrenuti i očekujemo da će u narednom periodu elektronski način komunikacije preko aplikacije biti sve učestaliji. Razlog više je i činjenica da je projekat e-uprave zaokružen. Ovo će dovesti do toga da i organi uprave mogu elektronski da komuniciraju sa sudom kao stranke u upravnom sporu, jer je ovaj program namenjen za sve stranke. Nije bitno da li je stranka državni organ, fizičko ili pravno lice. Vrlo značajni efekti ovog projekta ogledaju se kako u efikasnosti komunikacije između suda i stranaka, tako i u ekonomičnosti upravnog i upravno-sudskog postupka”.

Izvor: Sajt Vlade Republike Srbije (www.srbija.gov.rs) I UPRAVNI SUD (www.up.sud.rs ); podrška: 011/7–858–000; esud@sud.rs

Autor – I.S.

SVIĐA VAM SE ČLANAK ? DONIRAJTE SREDSTVA ZA ODRŽIVI RAZVOJ PORTALA !


OSTAVITE VAŠ KOMENTAR